Barne araudia REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO


ORDIZIA ESKUBALOIA TALDEak bere funtzionamenduan arau hauek beteko ditu; Barne Estatutuak, Kirolaren Legea, Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundiak garatutako kirol entitate eta elkarteentzako diren arauak, Gipuzkoako, Euskadiko eta Espainiako Eskubaloia Federazioen Estatutuak kirol arloan, eta honako Barne Araudia eta garatzen diren beste barne arauak

1. Kluba.

2. Jokalariak.
2.1. Betebeharrak
2.2. Eskubideak.

3. Entrenatzaile eta delegatuak.
3.1. Entrenatzaileak.
3.2. Delegatuak.

4. Kirol zuzendaria.

5. Guraso eta tutoreak.

6. Diziplina araubidea
6.1. Kirolarien faltak.
6.2. Entrenatzaileen faltak.
6.3. Kirol Zuzendariaren faltak.
6.4. Zuzendaritza kideen faltak. 

7. Zehapenak eta  zehatzeko ahalmena.
7.1. Kirolariak.
7.2. Entrenatzaileak, Delegatuak, Kirol Zuzendaria eta  Zuzendaritza kideak.

8. Zehapenen mailakatzea.

1. KLUBA

1.1. Klubaren helburu orokor bezala kirolariaren formazio integrala ageri da (kirol mailan zein gizaki bezala) eta balore hauek bultzatu nahi ditu (entrenamenduetan, partidu ofizial edo lagunartekoetan edota klubak antolatzen duen edozein ekitaldietan)
·       Errespetua
·       Diziplina
·       Adiskidetasuna.
·       Elkartasuna.
·       Sakrifizioa.
·       Konpromisoa.
·       Leialtasuna.
·       Zintzotasuna.
·       Apaltasuna.
·       Kiroltasuna.
·       Jatortasuna.
·       Talde izaera.
·       Gizalegea.

1.2. Formazio hoberena, kirol mailakoa, fisikoa, teknikoa, taktikoa eta estrategikoa. Formazioa, Klubeko talde desberdinen maila finkatzeko eta txapelketa ofizialetan parte hartzeko egingo da. 


1.3. Planifikazio egokia. Jokalarien adina eta gaitasuna, eboluzio prozesuaren konplexutasuna, hezkuntza intelektuala eta progresio tekniko eta fisikoa kontuan hartuz eskubaloiaz disfrutatuko duten kirolariak trebatzera eramango gaitu. 


1.4. Klubari dagokio, Zuzendaritza Batzordearen bitartez Barne Araudi honetan aurreikusten ez diren gai guztiak erabaki eta dagokion interpretazioa egitea.

2. JOKALARIAK.
2.1. Jokalariek arau hauek bete beharko dituzte:

a) Errespetua klubeko kide guztiei, aurkariei eta arbitroei, baita publikoari ere, jokalekuan nahiz kanpoan, partidu zein entrenamenduetan eta jokalariak Kluba ordezkatzen duen edozein lekutan.

b) Errespetua jokoaren arauei.

c) Puntualtasun eza eta falten berri eman eta justifikatu, entrenamendu zein partidutan, ofizial zein lagunarteko, entrenatzailearen aurrean edo dagokion taldeko delegatuaren aurrean.

d) Partiduetara joatea, ofizialak edo lagunartekoak, Klubaren jantzi ofizialarekin.

e) Klubeko materiala zein kirol instalakuntzak zaintzea.

f) Klubak proposatzen dituen ekintzetan lagundu dirua biltzeko edota kluba bultzatzeko.

2.2. Jokalarien eskubideak. 

Jokalari guztiek eskubide hauek dituzte:

a) Jokalariak eskubaloi jokalari gaitua izateko formazioa jasotzeko eskubidea dauka 1.1. puntuan azaltzen diren baloreak kontuan hartuz.

b) Jokalari guztiek Klubeko edozein taldeko partaide izateko aukera berberak edukitzeko eskubidea dute. Jokorako ahalmena izango da muga bakarra. Eskubide hau bermatzeko klubak erraztasun hauek emango ditu: 

     Entrenatzaile bat.
·       Eskubaloian aritzeko kirol instalakuntzak.
·       Kirol ekipamendua, Klubaren ekonomiaren arabera.
·       Entrenamendu ordutegia.
·       Kirol taldeen partaidetza Txapelketa Ofizialetan.
·       Kirol diziplinaren irakaskuntza, adinari egokitua, eskubaloian hasi edo hobetzeko.
·       Kirolariaren formazio integrala osatuko duen kirol hezkuntza.

c) Jokalari guztiek dute bere osotasun moral eta fisikoa eta duintasun pertsonala errespetatzeko eskubidea eta ezingo dute irain fisiko edo moralik jaso.

d) Jokalari guztiek dute klubeko funtzionamenduan parte hartzeko eskubidea talde bakoitzeko kapitainen bidez eta zehazten den moduan

e) Jokalari guztiek dute Kirol Zuzendaritza edo Batzordean egoki deritzoten argudio, eskaera edo helegiteak aurkezteko aukera, beren eskubideen kontrakoa dela pentsatzen dutenean

f) Jokalari guztiek dute berdin tratatuak izateko eskubidea dute eta ezingo da inongo bereizketarik egin jaiolekua, arraza, sexua, erlijioa, iritzia edo beste edozein egoera pertsonal edo sozialarengatik. 

g) Jokalari guztiek dute entzunak izateko eskubidea zehapenen bat jaso baino lehen eta zigor horiek zergatik jaso dituzten azaltzeko eskubidea, zehapena edozein kasutan argudiatuta egon behar da.2.3. Taldeko kapitaina. 

a) Izendapenak:

·       Talde bakoitzak, entrenatzaileak proposatuta, kapitain bat izendatuko du denboraldi bakoitzerako.
·       Izendapena burutzeko sistema Kirol Zuzendariak aldatu ahal izango du horrela aholkatzen duen egoera dagoenean.
·       Egoera berezi batzuetan kapitaintza kenduko zaio dagokion jokalariari bere funtzioak era egoki batean betetzen ez baditu edota barne araudia betetzen ez badu.

b) Funtzioak:

Kapitaina entrenatzaile eta taldekideen arteko lotura da eta hauen bozeramaile.

Portaera, dedikazio, esfortzu eta motibazio eredu izango da, entrenamendu zein partidutan, taldea dagoen edozein egoera edo lekuan.

3. ENTRENATZAILE ETA DELEGATUAK.

3.1. Entrenatzaileak

Kirol Zuzendaritzak markatutako lehentasunei segika Entrenatzailearen funtzioak honokoak izango dira:


·       Taldeko entrenamendu zein partiduak zuzentzea.

·       Barne araudia ezagutu eta betearazi.

·       Taldeko diziplina mantendu Klubean eta klubetik kanpo, txapelketan, lagunarteko partiduetan eta Klubak antolatutako edozein ekimenetan.

·       Entrenamendu egunak edota orduak ez aldatzea Kirol Zuzendariaren baimena jaso gabe.

·       Kirol Zuzendariak egoki deritzon bilerak mantentzea.

·       Kirol Zuzendariaren eskaerari jarraiki, jokalarien kirol bilakaerari eta bilakaera pertsonalari buruzko txostenak idatzi.


·       Klubak eskuragarri jartzen dituen bitarteko guztiak erabiltzea.

·       Taldeari eman zaion materiala zaindu eta erantzukizunez jokatzea.

·       Entrenamendu eta partidutan erabilitako materiala eta instalakuntzak egoera perfektuan mantentzea.

·       Kirol Zuzendariak egoki deritzon Batzordeetan parte hartzea.

3.2. Delegatuak.

Entrenatzailearen menpeko, ardura nagusia harekin elkarlanean aritzea izango da eta Kirol Zuzendariak markatzen dituen funtzioak betetzea.

Era berean:

·       Entrenatzaileak taldeari begira egoki deritzon lanetan arituko da.

·       Taldearen ordezkari izango da partiduetan, entrenatzailearen artean, aurkarien artean eta arbitroaren artean bitartekoa izango delarik.

·       Lagunarteko zein partidu ofizialetara joango da, Klubak antolatzen dituen ekitaldietara edo Zuzendaritza Batzordeak egoki deritzon ekitaldietara.

·       Kirol Zuzendariari uneoro emango dio taldearen kirol ibilbidea oztopatu dezakeen edozein ekintzaren berri.

·       Kirol Zuzendariak egoki deritzon bilerak egingo ditu.4. KIROL ZUZENDARIA.

Lehendakariaren menpeko, Klubeko kirol egitasmoak koordinatzen ditu eta kirol programazioa sortu eta bideratzen du. 


·       Klubeko talde bakoitzeko lantaldeak zuzenduko ditu..

·       Klubeko sustapen ekintzak bideratuko ditu.·       Klubeko talde guztien beharrak aztertuko ditu eta Zuzendaritza Batzordeari beste taldeetako jokalari zein entrenatzaileak ekartzea proposatuko du


·       Klubeko talde bakoitzaren ekintzak planifikatuko ditu denboraldian zehar.·       Klubeko taldeek parte hartzen duten txapelketak planifikatuko ditu.


·       Klubak egoki deritzon kirol arloak planifikatuko ditu.


·       Beharrezkoak diren kirol gaiei buruzko txostenak idatziko ditu.

·       Klubeko talde guztien entrenatzaileek egindako lanaren ikuskaritza eta kontrolean parte hartuko du.

·       Bere kirol arloko funtzionamendua hobetzeko proposamenak egingo ditu (giza baliabideak edo materialak, ordutegiak…) 

·       Bere esparruan barne araudia betetzen dela bermatuko du.

5. GURASO ETA TUTOREAK.

Klubak, jokalarien guraso eta tutoreen inplikazio eta partaidetza guztiz beharrekoa duela adierazten du gure proiektua aurrera eramateko. Beraiek gabe ezinezkoa litzateke dauzkagun helburuak lortzea. 

Gurasoen lankidetza, kirolariaren izen-ematearekin batera, Klubaren ekintzen onarpenean datza, Barne Araudia errespetatuz eta seme-alabei errespetu hori eskatuz.

Bereziki, jokalarien guraso zein tutoreek betebehar hauek dituzte:
·       Entrenatzaile eta delegatuek beren lanean hartzen dituzten erabakiak errespetatu.

·       Seme-alabei lagundu entrenamendu, partidu zein ekintza desberdinetara gerturatzeko, behar den orduan eta dagokion arroparekin.

·       Aldageletan ez sartzea edo sartzen ez saiatzea ezinbestekoa ez baldin bada bai partiduaren aurretik, partiduan edo gero, entrenatzaile edo delegatuaren baimenik gabe. 

·       Entrenamendu zein partiduetan, etenaldian ere, ezingo dituzte aholku zein gomendioak eman ez jokalari, entrenatzaile edota delegatuei beren esparruko ekintzei buruz. 

·       Entrenamenduak ez eten entrenatzaileari ezer galdetzeko.

·       Seme alabei buruzko eskatzen den dokumentazioa ematea, betiere dagokigun jardueraren baitan, eta entrenatzaile edota ordezkariek deitzen duten bileretara joatea.

·       Seme-alaben aurrean entrenatzaileari buruzko, beste jokalariei buruzko edo kirol zuzendaritzari buruzko kritikarik ez egitea.

·       Kritika, iritzi edo iradokizunak egiteko Klubak finkatu dituen bideak erabiltzea.

·       Partiduetan talde bereko eta aurkarien entrenatzaileak, delegatuak eta jokalariak errespetatu, baita arbitro eta publikoa ere, partaide guztien aurrean jarrera egokia erakutsiz biolentzia edo tentsioa sortarazi dezakeen jarrerak sortu gabe.

·       Guraso edo tutore guztiek daukate, eskatzen duten unean, seme-alabei buruzko informazioa jasotzeko eskubidea

6. ZEHAPENAK.

Barne araudiko zehapenen mailakatzea honokoa da: falta arinak, falta larriak eta falta oso larriak. Berdin jokalari, entrenatzaile, delegatu, Kirol Zuzendari edo zuzendaritza batzordeko kide izan.

6.1. Kirolarien faltak.

a) Falta arinak izango dira: 
·       Entrenamenduetara edo Klubak antolatzen dituen beste ekintzetara berandu iristea inongo justifikaziorik gabe. 
·       Kideei iseka egitea.
·       Kideekin eztabaidak sortzea edo bultzatzea.
·       Kideekin errespeturik ez izatea.
·       Entrenamendutik joatea entrenatzaile, delegatu edo Kirol Zuzendariaren baimenik gabe.
·       Klubeko materialaren erabilera desegokia behin eta berriz egitea.
·       Jarrera desegokia entrenamendu zein partidutan.
·       Entrenatzaile edo delegatuek beren lanean esandakoak ez betetzea..
·       Jokalariaren forma fisikoari kalte egiten dion bizitza eramatea.
·       Entrenamendu, txapelketa zein kontzentraziotan duintasun edo begirunerik gabe aritzea.
·       Zuzendaritza Batzordearen iritziz, diziplina batzordearen gidaritzapean, antzekoa den beste edozein falta.


b) Falta larriak izango dira: 
·       Falta arinen errepikatzea.
·       Entrenamendu zein partidutan, hilabete baten baitan eta justifikaziorik gabe %30etan ez agertzea.
·       Entrenatzaile, delegatu, kide, aurkari, arbitro, zuzendaritzako kide, publiko edota besteekin eztabaida larriak edukitzea.
·       Material zein instalakuntzetan, Klubekoak izan edo ez, kalteak sortzea.
·       Hitzez larri iraintzea.
·       Osasunarentzat kaltegarriak diren sustantziak erabiltzea.
·       Klubaren edo eskolen txapelketetan parte hartzeko deialdietara uko egitea.
·       Zuzendaritza Batzordeak hartutako erabakiak ez betetzea.
·       Zuzendaritza Batzordearen iritziz, diziplina batzordearen gidaritzapean, antzekoa den beste edozein falta.


c) Falta oso larriak izango dira: 
·       Falta larrien errepikatzea.
·       Kluba edota langileen (zuzendaritza kide, entrenatzaile, delegatu, bazkide…)  kontrako mespretxuak, irainak edo iseka publikoki adieraztea.

·       Ariketa fisikorako kaltegarriak diren sustantziak kontsumitzea, txapelketa, entrenamendu, bidaia edo Kluba ordezkatzen duen edozein ekitaldietan.

·       Liskarretan parte hartzea edota sortaraztea, Klubeko kide den edozeinekin; zuzendaritza batzordeko kideak, entrenatzaileak, delegatuak, kideak, bazkideak…
·       Liskarretan parte hartu edota sortaraztea bai beste taldeekin, publikoarekin, arbitroekin etab.
·       Ekintza bortitzak irakastea kideei
·       Zuzendaritza Batzordearen iritziz, diziplina batzordearen gidaritzapean, antzekoa den beste edozein falta.


6.2. Entrenatzaile eta delegatuen faltak.

a) Falta arinak izango dira: 
·       Zuzendaritzak edo Kirol Zuzendaritzak eskatutako txostenak berandu entregatzea
·       Kirolarientzat arin bezala kontsideratzen direnak, aplikagarriak direnean.


b) Falta larriak izango dira:
·       Zuzendaritzak edo Kirol Zuzendaritzak eskatutako txostenak berandu entregatzea behin eta berriz.
·       Kirolarientzat larri bezala kontsideratzen direnak, aplikagarriak direnean.

c) Falta oso larriak izango dira:
·       Agintekeria kirolariekin.
·       Zuzendaritzak edo Kirol Zuzendaritzak eskatutako txostenak entregatzeari uko egitea.
·       Kirolarientzat oso larri bezala kontsideratzen direnak, aplikagarriak direnean.


6.3. Kirol Zuzendariaren faltak:

a) Falta arinak izango dira:
·       Zuzendaritza Batzordeak eskatutako kirol esparruko gaiak berandu gauzatzea. 
·       Kirolari, entrenatzaile eta delegatuentzat arin bezala kontsideratzen direnak, aplikagarriak direnean.


b) Falta larriak izango dira:
·       Zuzendaritza Batzordeak eskatutako kirol esparruko gaiak berandu gauzatzea behin eta berriz.
·       Kirolari, entrenatzaile eta delegatuentzat larri bezala kontsideratzen direnak, aplikagarriak direnean.

c) Falta oso larriak izango dira:
·       Zuzendaritza Batzordeak eskatutako kirol esparruko gaiak ez gauzatzea. 
·       Kirolari,entrenatzaile eta delegatuentzat oso larri bezala kontsideratzen direnak, aplikagarriak direnean.

6.4. Zuzendaritza batzordeko kideen faltak:

a) Falta arinak izango dira:
·       Kirolari, entrenatzaile eta delegatuentzat arin bezala kontsideratzen direnak, aplikagarriak direnean.
b) Falta larriak izango dira:
·       Kirolari, entrenatzaile eta delegatuentzat larri bezala kontsideratzen direnak, aplikagarriak direnean.
c) Falta oso larriak izango dira:
·       Kirolari, entrenatzaile eta delegatuentzat oso larri bezala kontsideratzen direnak, aplikagarriak direnean.

7. ZEHAPENAK ETA ZEHAPEN ESKUMENA.

7.1. Kirolariei dagokienez.

Diziplina gaietarako bi batzorde eratuko dira:
·       Lehen Mailako Batzordea.
·       Bigarren Mailako Batzordea.

Lehen Mailako Batzordea: Barne Araudian falta arin bezala kontsideratzen diren zehapenen gaineko erabakia ematea izango da batzorde honen helburu orokorra. Entrenatzaile eta delegatua izango dira honen kide.

Bigarren Mailako Batzordea: Barne Araudian falta larri eta oso larri bezala kontsideratzen diren zehapenen gaineko erabakia ematea da batzorde honen helburu orokorra. Lehendakaria, Kirol Zuzendaria eta entrenatzaile izango diren batzorde honen kide.


7.2. Entrenatzaile eta delegatuei dagokienez.

Diziplina gaietarako bi batzorde eratuko dira:
·       Lehen Mailako Batzordea.
·       Bigarren Mailako Batzordea.

Lehen Mailako Batzordea: Barne Araudian falta arin bezala kontsideratzen diren zehapenen gaineko erabakia ematea izango da batzorde honen helburu orokorra. Entrenatzaile eta delegatua izango dira honen kide.

Bigarren Mailako Batzordea: Barne Araudian falta larri eta oso larri bezala kontsideratzen diren zehapenen gaineko erabakia ematea da batzorde honen helburu orokorra. Lehendakaria, Kirol Zuzendaria eta entrenatzaile izango diren batzorde honen kide.

Batzordeek egindako bileretan beharrezkoa da espedientea sortzea aldagai hauekin; deiak, batzordeko kideak eta gaitegia.

8. ZEHAPENEN MAILAKATZEA.

8.1. Zehapenak arinak, larriak eta oso larriak izango dira.

a) Falta arinengatik zehapen hauek ezarriko dira:
·       Ohartarazpena hitzez.
·       Ohartarazpena idatziz.
Hirugarren falta arinetik aurrera (hau barne) falta larritzat joko da, aurrekoak ez badira indargabetu 8.3 artikuluan xedatutakoaren arabera.b)Falta larrientzako zehapen hauek ezarriko dira:
·       Zigortua izanagatik dagozkion eskubideak kentzea, 15 egunetik hiru hilabetera.

Hirugarren falta larritik aurrera (hau barne) falta oso larritzat kontsideratuko da aurrekoak ez badira indargabetu 8.3 artikuluan xedatutakoaren arabera.

c) Falta oso larrientzako zehapen hauek ezarriko dira.
·       Zigortua izanagatik, dagozkion eskubideak kentzea 3 eta 12 hilabete artean

·       Hiru zehapen oso larri dauzkanak Klubetik kanporatua izango da.

8.2. Ezarritako zehapenen helegitea jarriko da, idatziz, Zuzendaritza Batzordearen aurrean. Argudioak aztertu eta gero Zuzendaritza Batzordeak zehapena berretsi edo baliogabetuko eta hartutako erabakiaren berri emango du. 

8.3. Ezartzen diren zehapen guztiak Klubeko kide bakoitzaren espedientean jasoko dira baita klubeko liburuetan eta dagokion agirietan.

Zehapenen oharpenak bete eta sei hilabeteko epean indargabetuko dira arinak baldin badira, urtebetean larriak baldin badira eta hiru urteren buruan oso larriak baldin badira. Klubetik kanporatua izatean zehapena hamar urtetara indargabetuko da.

ORDIZIA ESKUBALOIA TALDEko Zuzendaritza BatzordeaK 
Ordizia, 2014ko Iraila
El ORDIZIA ESKUBALOIA TALDEA, se regirá en su funcionamiento por sus respectivos Estatutos, por la Ley del Deporte, por las normas dictadas por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa que resulten de aplicación a entidades deportivas y asociaciones, por los Estatutos de las Federaciones Guipuzcoana, Vasca y Española de Balonmano en el apartado deportivo, por el presente Reglamento de Régimen Interno, en adelante RRI, y demás normas internas que se desarrollen.

1. El Club.

2. Los Jugadores.
2.1. Obligaciones.
2.2. Derechos.

3. Los Entrenadores y Los Delegados.
3.1. Los Entrenadores.
3.2. Los Delegados.

4. El Director Deportivo.

5. Padres, Madres y Tutores.

6. Régimen Disciplinario.
6.1. De las faltas de los Deportistas.
6.2. De las faltas de los Entrenadores.
6.3. De las faltas del Director Deportivo.
6.4. De las faltas de los Directivos.

7. Sanciones y potestad sancionadora.
7.1. Deportistas.
7.2. Entrenadores, Delegados, Director Deportivo y Directivos.

8. Graduación de las sanciones.


1. EL CLUB

1.1. Se establece dentro de los objetivos generales del Club la formación integral de los jugadores, tanto deportiva como personalmente, fomentando la educación en los siguientes valores, tanto en entrenamientos como en partidos oficiales y/o amistosos y en cualquier acto programado por el Club:
·        Respeto.
·        Disciplina.
·        Compañerismo.
·        Solidaridad.
·        Sacrificio.
·        Compromiso.
·        Lealtad.
·        Honradez.
·        Humildad.
·        Deportividad.
·        Nobleza.
·        Espíritu de equipo.
·        Buenos modos.

1.2. Una formación deportiva, física, técnica, táctica y estratégica óptima establecerá el nivel competitivo de los diferentes equipos del Club y su participación en las competiciones oficiales en las que cada uno de ellos serán inscritos.

1.3. Una planificación adecuada teniendo siempre en consideración las distintas edades y capacidades de los jugadores, la complejidad del proceso evolutivo, el crecimiento intelectual, así como su progresión técnica y física, nos llevará a conseguir formar deportistas que disfruten con la práctica del Balonmano.

1.4. Corresponde al Club, a través de sus respectivas Juntas Directivas, resolver la interpretación y todas aquellas cuestiones, que no se encuentren previstas en el presente Reglamento de Régimen Interno.


2. LOS JUGADORES.

2.1. Los jugadores vendrán sujetos por las siguientes normas:

a) Respeto hacia todos los miembros que componen el Club, los contrarios y los árbitros, así como al público, dentro y fuera de los terrenos de juego, tanto en partidos como en entrenamientos y en cualquier lugar dónde el jugador represente al Club.

b) Respeto de las reglas del juego.

c) Informar y justificar aquellas ausencias y/o faltas de puntualidad, tanto a entrenamientos como a partidos, oficiales o amistosos, ante el entrenador y/o delegado del equipo que corresponda.

d) Acudir a los partidos, oficiales o amistosos, con el equipaje oficial del Club.

e) Cuidar con esmero el material del Club así como las instalaciones deportivas.

f) Colaborar activamente en las actividades que el Club propongan, tanto para recaudar fondos como para promocionar el Club.

2.2. Derechos de los Jugadores.

Todos los jugadores ostentan los siguientes derechos:

a) El jugador tiene derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de sus aptitudes como jugador de balonmano y su educación en los valores propios de este deporte y reseñados en el apartado 1.1.

b) Todos los jugadores tienen derecho a tener las mismas oportunidades de acceso a todos los equipos del Club. No habrá más limitaciones que las derivadas de su aprovechamiento y sus aptitudes para el juego. Para asegurar este derecho el Club se compromete a facilitar:
·        Un entrenador.
·        Instalaciones deportivas para realizar la práctica del Balonmano.
·        Equipamiento deportivo, en la medida de las posibilidades económicas del Club.
·        Un horario de entrenamiento.
·        La participación de los equipos en Competiciones Oficiales.
·        La enseñanza de la disciplina deportiva, adecuada según su edad, para iniciarse o perfeccionarse en la práctica del Balonmano.
·        La debida educación deportiva que contribuya a completar la formación integral del deportista.

c) Todos los jugadores tienen derecho a que se respete su integridad física, moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto de vejaciones físicas o morales.

d) Todos los jugadores tienen derecho a participar en el funcionamiento del Club a través de los capitanes de cada uno de los equipos y en los términos que se determinen.

e) Todos los jugadores tienen derecho a presentar ante la Dirección Deportiva y/o Comisión Deportiva, aquellas alegaciones, peticiones o denuncias que crean pertinentes, ante lo que considere contrario a sus derechos.

f) Todos los jugadores tienen derecho a ser tratados de forma igualitaria, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social.

g) Todos los jugadores tienen derecho a que se les oiga con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias en su contra y a que se les informe de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.

2.3. El Capitán del Equipo.

a) Designaciones:

·        Cada equipo, a propuesta de su entrenador, designará un capitán para cada temporada.
·        El sistema a seguir para la designación, podrá ser modificado por el Director Deportivo cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen.
·        En determinadas situaciones se podrá retirar de la capitanía al jugador que la ejerza, si no cumple sus funciones adecuadamente o incumple el RRI.

b) Funciones:

El capitán es el enlace entre el entrenador y sus compañeros de equipo y, a su vez, el portavoz de éstos.

Dará ejemplo de comportamiento, dedicación, esfuerzo y motivación, tanto en los entrenamientos como en los partidos, así como también en cualquier circunstancia y lugar en que se encuentre el equipo.3. LOS ENTRENADORES Y LOS DELEGADOS.


3.1. Los Entrenadores.

Serán funciones del entrenador, de acuerdo con los criterios marcados por la Dirección Deportiva del Club, las siguientes:

·        Dirigir los entrenamientos y partidos de su equipo.
 ·        Conocer y vigilar el cumplimiento de este RRI.
 ·        Mantener la disciplina del grupo dentro y fuera del Club en aquellas actividades de competición, amistosos y actos organizados por el Club.
 ·        No suspender o modificar horarios o días de entrenamientos sin informar previamente al Director Deportivo a fin de que éste de su conformidad.
 ·        Mantener todas aquellas reuniones que el Director Deportivo estime oportunas.
·        Redactar, a petición del Director Deportivo, informes sobre la evolución deportiva y personal de los jugadores.
 ·        Utilizar todos aquellos medios que el Club ponga a su disposición.
 ·        Mantener y responder del material entregado para uso de su equipo.
 ·        Mantener las instalaciones y material común usado en entrenamientos y partidos en perfecto estado.
 ·        Formar parte de la Comisiones que el Director Deportivo estime conveniente.

3.2. Los Delegados.

Dependiente directo del entrenador, será función principal la de colaborar con él y desarrollar todas aquellas funciones que el director Deportivo le especifique.

Así mismo:

·        Colaborará activamente en aquellas funciones que el entrenador considere pertinentes dentro del equipo.

·        Representará al equipo en los partidos que dispute siendo el enlace entre el Entrenador, el equipo contrario y el árbitro de turno.


·        Acudirá a los partidos oficiales y/o amistosos, a los actos organizados por el Club y a aquellos otros actos a los que acuda o intervenga el Club y que la Junta Directiva considere oportuna su presencia.

·        Informará puntualmente al Director Deportivo de aquellos actos que afecten o puedan afectar a la buena marcha deportiva del equipo que represente.


·        Mantendrá todas aquellas reuniones que el Director Deportivo estime oportunas.

4. EL DIRECTOR DEPORTIVO.

Dependiente directo del Presidente, coordinará la ejecución material del Proyecto Deportivo del Club, así como de establecer la programación deportiva de cada temporada y llevarla a cabo.

·        Dirigirá los grupos de trabajo que formarán cada uno de los equipos del Club.

·        Planificará la organización de actividades de promoción y captación del Club.


·        Analizará las necesidades deportivas de todos los equipos del Club, y propondrá a la Junta Directiva la posibilidad de incorporar jugadores y/o entrenadores de otros clubes.

·        Planificará y programará las actividades a desarrollar por cada uno de los equipos del Club durante la temporada.


·        Planificará las competiciones en las participen los equipos del Club

·        Planificará las áreas deportivas que el Club considere necesarias.


·        Redactará informes de aquellos aspectos deportivos que lo requieran.

·        Participará activamente en el control y seguimiento de la labor que desempeñen los entrenadores de todos los equipos del Club.

·        Propondrá aspectos relativos a la mejora del funcionamiento en su área deportiva (Medios humanos y materiales, horarios, etc.).

·        Velará por el cumplimiento activo del presente RRI, en todos los niveles de su área.


5. PADRES, MADRES Y TUTORES.

El Club, reconoce que la participación e implicación de los padres, madres y tutores de nuestros jugadores y jugadoras es fundamental para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Sin ellos sería imposible la consecución de nuestros objetivos.

La colaboración de los padres y madres con el Club podemos resumirla en forma genérica en que la inscripción de un deportista en el Club supone el reconocimiento y aceptación por parte de los padres, madres y tutores de las actividades que ofrece el Club y les compromete a respetar este RRI y demás normativas así como procurar que sus hijos e hijas las respeten.

En particular, los padres, madres y tutores de los deportistas deberán:
·        Respetar el trabajo y las decisiones de los entrenadores y delegados en el desarrollo de su función.
·        Colaborar con sus hijos e hijas para que estos acudan con asiduidad, puntualidad y con la ropa adecuada a los entrenamientos, partidos y actividades que se organicen por parte del Club.
·        No entrar o evitar entrar en los vestuarios, a no ser por causa de fuerza mayor, antes, durante, ni después de los partidos sin permiso del entrenador o del delegado.
·        Durante el desarrollo de los entrenamientos o partidos, incluidos los descansos, se abstendrán en todo momento de aconsejar o recomendar, tanto a los jugadores y/o jugadoras como a los entrenadores y delegados, acciones que sean competencia exclusiva del entrenador y/o del delegado.
·        Evitar interrumpir el entrenamiento para preguntar o informar al entrenador.
·        Aportar al Club los documentos o informes que sobre sus hijos e hijas se les solicite, siempre relacionados con la actividad que nos ocupa, así como asistir a las reuniones a las que fueran citados por el entrenador u otros estamentos superiores del Club.
·        Evitar delante de sus hijos cualquier crítica sobre el entrenador u otros jugadores y sobre la Junta Directiva.
·        Utilizar los cauces establecidos por el Club para hacer llegar sus críticas, opiniones y sugerencias.
·        Respetar en los partidos al entrenador, delegado y jugadores propios; al entrenador, delegado y jugadores del equipo contrario; al árbitro y al resto del público, manteniendo una crítica correcta hacia todos los participantes sin crear situaciones ni mostrar actitudes que generen tensión o violencia.
·        Todos los padres, madres y tutores tienen derecho, cuando así lo soliciten, a recibir del entrenador la información que sobre su hijo o hija pueda interesarles en la forma y momentos oportunos.

6. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Las infracciones de los preceptos contenidos el RRI se agrupan a efecto de sanción en: Faltas Leves, Faltas Graves y Faltas muy Graves. Tanto para jugadores como entrenadores, delegados, Director Deportivo y directivos.

6.1. De las faltas de los Deportistas.

a) Se consideran Faltas Leves:
·        Llegar tarde a los entrenamientos, partidos o demás citaciones para actos en los que haya sido convocado por el Club, sin causa justificada alguna.
·        Insultar a los compañeros.
·        Promover o provocar discusiones con los compañeros.
·        Faltar al respeto a los compañeros.
·        Retirarse del entrenamiento sin el consentimiento del entrenador, delegado o Director Deportivo.
·        Uso indebido y reiterado del material del Club.
·        Falta de actitud en entrenamientos y/o partidos.
·        No ejecutar con diligencia las órdenes dadas por el entrenador o el delegado en el uso cada uno de ellos de sus respectivas funciones.
·        Llevar una vida irregular perjudique la forma física del jugador.
·        Falta de dignidad y decoro en entrenamientos, competiciones y concentraciones.
·        Cualquier falta análoga que la Junta Directiva estime como tal y bajo la supervisión del comité interno de disciplina.

b) Se consideran Faltas Graves:
·        Cualquier reiteración de Falta Leve.
·        Faltas de asistencias superior al 30% en entrenamientos y/o partidos, dentro del mismo mes, sin causa justificada alguna.
·        Discusiones graves con el entrenador, delegado, compañeros, contrarios, árbitros, directivos, público, etc.
·        Causar daños en materiales o instalaciones, ya sean del Club o ajenas.
·        Ofender gravemente de palabra.
·        Uso de sustancias nocivas para la salud del deportista.
·        Negativa del jugador a participar en competiciones para las que el Club o la Escuela le haya convocado.
·        Incumplimiento de las resoluciones acordadas por la Junta Directiva.
·        Cualquier falta análoga que la Junta Directiva estime como tal y bajo la supervisión del comité interno de disciplina.

c) Se consideran faltas muy Graves:
·        Cualquier reiteración de Falta Grave.
·        Manifestaciones públicas de desprecio, insulto o vejación hacia el Club, o cualquiera de las personas que forman parte de ellos como directivos, entrenadores, delegados, compañeros, socios, etc...
·        El consumo de sustancias no adecuadas al ejercicio físico y la actividad deportiva en una competición, entrenamiento, desplazamiento o en cualquier acto deportivo en que represente al Club.
·        Provocar o participar en riñas o peleas con cualquiera de las personas que forman parte del Club, como directivos, entrenadores, delegados, compañeros, socios, etc...
·        Provocar o participar en riñas o peleas con otros equipos, público, árbitros, etc.
·        Inculcar actividades violentas a los compañeros.
·        Cualquier falta análoga que la Junta Directiva estime como tal y bajo la supervisión del comité de disciplina.


6.2. De las faltas de los Entrenadores y Delegados.

a) Se consideran faltas leves:
·        El retraso en la entrega de los informes requeridos por la Junta Directiva o el Director Deportivo.
·        Las establecidas como leves para los Deportistas, cuando sean de aplicación.

b) Se consideran faltas graves:
·        El retraso de manera reiterativa en la entrega de los informes requeridos por la Junta Directiva o el Director Deportivo.
·        Las establecidas como graves para los deportistas del Club, cuando así lo requiera este.

c) Se consideran faltas muy graves:
·        El abuso de autoridad con los deportistas.
·        La negativa a la entrega de los informes requeridos por la Junta Directiva o el Director Deportivo.
·        Los establecidos como muy graves para los deportistas, cuando sea de aplicación.
6.3. De las faltas del Director Deportivo:

a) Se consideran faltas leves:
·        El retraso en la ejecución, en su área deportiva, de las tareas y/o gestiones encomendadas por los órganos directivos.
·        Las establecidas como leves para los deportistas, entrenadores y delegados, cuando sean de aplicación.

b) Se consideran faltas graves:
·        El retraso reiterado, en su área deportiva, en la ejecución de las tareas y/o gestiones encomendadas por los órganos directivos.
·        Las establecidas como graves para los deportistas, entrenadores y delegados, cuando sean de aplicación.

c) Se consideran faltas muy graves:
·        El incumplimiento en la ejecución, en su área deportiva, de las tareas y/o gestiones encomendadas por los órganos directivos.
·        Las establecidas como muy graves para los deportistas, entrenadores y delegados cuando sean de aplicación.

6.4. De las faltas de los directivos:

a) Se consideran faltas leves:
·        Los establecidos como leves para los deportistas, entrenadores y delegados, cuando sean de aplicación
c) Se consideran faltas graves:
·        Las establecidas como graves para los deportistas, entrenadores y delegados, cuando sean de aplicación.
c) Se consideran faltas muy graves:
·        Las establecidas como muy graves para los deportistas, entrenadores y delegados, cuando sean de aplicación.7. SANCIONES Y POTESTAD SANCIONADORA.

7.1. En el apartado de los deportistas.

Se crearan dos comisiones para asuntos disciplinarios que se denominarán:
§        Comisión de Primer Orden.
§        Comisión de Segundo Orden.

La comisión de Primer Orden: tendrá como objetivo principal la resolución de las sanciones correspondientes a las faltas tipificadas como leves, en el presente RRI. Estará formada por El Entrenador y el Delegado del equipo.

La comisión de Segundo Orden: tendrá como objetivo principal la resolución de las sanciones correspondientes a las faltas tipificadas, como graves y muy graves, en el presente RRI. Estará formada por; El Presidente, El Director Deportivo y el Entrenador

7.2. En el apartado de los entrenadores y Delegados.

Se crearan dos comisiones para asuntos disciplinarios que se denominarán:
·        Comisión de Primer Orden.
·        Comisión de Segundo Orden.

La Comisión de Primer Orden: tendrá como objetivo principal la resolución de las sanciones correspondientes a las faltas tipificadas, como graves y muy graves, en el presente RRI. Estará formada por; El Presidente y  El Director Deportivo

La comisión de Segundo Orden: tendrá como objetivo principal la resolución de las sanciones correspondientes a las faltas tipificadas, como graves y muy graves, en el presente RRI. Estará formada por; El Presidente y  El Director Deportivo

En las reuniones que realice las Comisiones, es obligatorio la creación de un expediente compuesto por: las citaciones, los componentes de la comisión y el orden del día.
8. GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES.

8.1. Las sanciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

a) Para las faltas leves se impondrán las siguientes sanciones:
·        Amonestación verbal
·        Amonestación escrita.

A partir de la tercera falta leve (incluida) ésta será considerada como una falta grave, salvo que las anteriores hayan sido canceladas de acuerdo con lo que se dispone en el apartado 8.3.

b) Para las faltas graves se impondrán las siguientes sanciones:
·        Suspensión de los derechos inherentes a la condición en virtud de la cual haya sido sancionado, por un periodo de 15 días a tres meses.

A partir de la tercera falta grave (incluida) ésta será considerada como una falta muy grave, salvo que las anteriores hayan sido canceladas de acuerdo con lo que se dispone en el apartado 8.3.

c) Para las faltas muy graves se impondrán las siguientes sanciones:
·        Pérdida de los derechos inherentes a la condición en virtud de la cual haya sido sancionado, por un periodo de 3 a 12 meses.
·        La acumulación de tres sanciones muy graves conllevará la sanción de expulsión del Club.

8.2. Las sanciones impuestas serán recurridas por escrito ante la Junta Directiva. A la vista de las alegaciones la Junta directiva, confirmará o revocará la sanción notificando la resolución tomada.

8.3. Todas las sanciones que se impongan serán recogidas en el expediente personal de cada miembro del Club así como en los libros y demás documentación del Club que proceda.

Las anotaciones de las sanciones quedarán canceladas a los 6 meses de su cumplimiento en el caso de las sanciones leves, al año de cumplimiento en el caso de las graves y a los tres años en el caso de las muy graves. En el supuesto de expulsión del Club la sanción se cancelará a los 10 años de haber sido impuesta.


La junta directiva del ORDIZIA ESKUBALOIA TALDEA

Ordizia, Septiembre 2.014